Feed

Ana Konular
Periodontitis Hikayesi Olan Hastalarda İmplant
Baş Makale
15 dakika
The Value of Periodontally Compromised Teeth
Michael M. Bornstein
Editor-in-Chief
Giovanni E. Salvi
Editör'ün Masası'ndan
3 dakika
From the Editor’s Desk: Implants in Patients with a History of Periodontitis
Ana Konular
İmplant diş hekimliğinde ortodontinin rolü
Baş Makale
15 dakika
Ortodontide Yüz Estetiğine Güncel Bir Bakış
Baş Makale
12 dakika
İmplant yerleşim bölgesi hazırlığı için ortodonti
Baş Makale
14 dakika
Büyüyen hastada dental implantlar
Baş Makale
11 dakika
Büyümesi devam eden bireylerde, travmatik dental yaralanmalar sonrası gelişen ankiloz durumunda tedavi
Michael M. Bornstein
Editor-in-Chief
Nadine Brodala
Editör'ün Masası'ndan
2 dakika
Editörün Kaleminden: İmplant diş hekimliğinde ortodontinin rolü
Ana Konular
İmplant Diş Hekimliğinde Okluzyon
Baş Makale
17 dakika
İmplant diş hekimliğinde oklüzyon -Dental İmplantlar ve Oklüzyon - Cevaplanmamış Sorular, Zorluklar
Baş Makale
11 dakika
Bruksizmi Olan Hastaların İmplant ile Tedavisinde Klinik Noktalar
Baş Makale
19 dakika
Doğal Dişler ve Oral İmplantlarda Okluzal Yükleme
Baş Makale
16 dakika
İmplantlar ve Aşırı Yükleme – Gerçekler ve Mitler. Aşırı ya da Olumsuz Yüklerin Osseointegre Dental İmplantlar Üzerindeki Etkileri
Michael M. Bornstein
Editor-in-Chief
Editör'ün Masası'ndan
2 dakika
Editörün Masasından
Ana Konular
İmplant Diş Hekimliğinde Estetik
Baş Makale
14 dakika
Dental İmplant Restorasyonların Estetik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Baş Makale
23 dakika
İmplant Prostodontisinde Başarılı Estetik Sonuçlar için Klinik Değişkenler
Baş Makale
15 dakika
Dental İmplantlar ile Desteklenen Sabit Restorasyonlarda Restoratif Materyal olarak Zirkonyanın Avantajları ve Kısıtlamaları: Mevcut Durum
Baş Makale
20 dakika
İleri Yaştaki Engelli Hastalarda Dental Implant Protezlerinin Estetik/Fonksiyonel Sonuçları ile İlişkili Değişkenler
Michael M. Bornstein
Editor-in-Chief
Editör'ün Masası'ndan
2 dakika
İmplant Dişhekimliğinde Çevresel Estetik Üzerine Gerçekler ve Söylentilerin Özüne İnmeye Çalışmak
Ana Konular
Selection of Bone Grafts and Biomaterials for Bone Augmentation Procedures
Baş Makale
12 dakika
The Cutting Edge of Bone Augmentation Procedures: New Developments in Bone Augmentation
Baş Makale
9 dakika
An Update on Horizontal Bone Augmentation Procedures
Baş Makale
12 dakika
An Update on Current and Innovative Materials and Techniques Used for Maxillary Sinus Floor Elevation Procedures
Baş Makale
19 dakika
An Update on Vertical Bone Augmentation
Baş Makale
26 dakika
Grafting Materials for Bone Augmentation Procedures – Material Characteristics and Properties
Michael M. Bornstein
Editor-in-Chief
Editör'ün Masası'ndan
2 dakika
An Update on Material and Procedures for Bone Grafting ot the Jaws
Ana Konular
Selection of Implants in Daily Practice
Baş Makale
25 dakika
Surface Modifications of Dental Implants – A Review of Developments and Current Trends
Baş Makale
14 dakika
The Use of Narrow Diameter Implants: Definition, Indications and Limitations
Baş Makale
10 dakika
Short and Ultra-short Implants
Baş Makale
17 dakika
Implant Shapes and Macro-designs: Advantages and Disadvantages
Michael M. Bornstein
Editor-in-Chief
Editör'ün Masası'ndan
2 dakika
Looking back on 15 successful years as the Forum Implantologicum goes digital
Ana Konular
Causes And Prevention of Peri-Implantitis
Baş Makale
21 dakika
Prosthetic Impact on Peri-Implantitis and How to Prevent It
Baş Makale
14 dakika
Surgical Predisposing Factors Associated with Peri-Implantitis
Baş Makale
10 dakika
Peri-implantitis and risk
Baş Makale
14 dakika
The Importance of Keratinized Peri-Implant Mucosa for Effective Long-Term Maintenance Care
Ana Konular
Implant Placement Post Single Tooth Extraction in the Esthetic Zone: Treatment Options
Baş Makale
10 dakika
Socket Shield for Immediate Implant Placement
Baş Makale
26 dakika
Early Implant Placement Following Single Tooth Extraction in the Esthetic Zone with Contour Augmentation – Selection Criteria, Surgical Procedures and Long-Term Results
Baş Makale
15 dakika
Late Implant Placement Following Alveolar Ridge Preservation
Baş Makale
27 dakika
Immediate Implant Placement: Indications, Surgical and Prosthetic Procedures and Outcomes
Ana Konular
Digital Implant Dentistry: Is it Ready for Daily Practice?
Baş Makale
13 dakika
Computer-Assisted Implant Surgery (CAIS) and Available Surgical Tools in Daily Practice: Clinical Experience
Baş Makale
10 dakika
Current State of CAD/CAM Technology in Implant Dentistry
Baş Makale
16 dakika
Variables Affecting the Accuracy of Static Computer-Assisted Implant Surgery: Bridging the Gap Between Clinical Success and Broad Application
Baş Makale
16 dakika
Pre-Operative Analysis and Treatment Planning in Digital Implant Dentistry
Ana Konular
Zirconia in Implant Dentistry
Baş Makale
17 dakika
Osseointegration of Zirconia Dental Implants: A Review of Preclinical Data
Baş Makale
13 dakika
Soft Tissue Integration of Zirconia Implants
Baş Makale
22 dakika
Clinical Outcomes of Zirconia Implants Compared to Titanium Implants
Baş Makale
26 dakika
Zirconia as a Biomaterial in Implant Dentistry
Baş Makale
16 dakika
Different Implant-Abutment Interfaces – Overview and Clinical Implications
Ana Konular
Implants in Elderly Patients
Baş Makale
19 dakika
Prosthodontic Solutions for Elderly Patients
Baş Makale
34 dakika
Medical Conditions and Age-Specific Risk Factors for Implant Therapy in Elderly Patients
Baş Makale
14 dakika
Sociological Considerations and Maintenance Care Aspects in Elderly Patients
Baş Makale
22 dakika
Surgical Strategies in Elderly Implant Patients
Ana Konular
Treatment Options for the Posterior Edentulous Jaw
Baş Makale
9 dakika
Implant-Prosthodontic Design in the Posterior Edentulous Maxilla
Baş Makale
22 dakika
Surgical Options for Implant Therapy in the Posterior Maxilla of Partially Edentulous Patients
Baş Makale
12 dakika
Surgical Options for the Posterior Mandible
Baş Makale
17 dakika
A Note on the Mechanics of Screw-Fastened Implant Connectors
Ana Konular
Education in Implant Dentistry
Baş Makale
11 dakika
MSc Education in Implant Dentistry
Baş Makale
16 dakika
Implant Dentistry Education at a Predoctoral Level – Diversity at a Worldwide Level
Baş Makale
14 dakika
The Case for Online Education in Implant Dentistry
Baş Makale
10 dakika
The Status of Continuing Professional Development in Implant Dentistry for the General Dentist in Europe
Ana Konular
Patient-Centered Outcomes
Baş Makale
10 dakika
Patient-Centered Outcomes in Dental Medicine: A General Perspective
Baş Makale
9 dakika
What is the Role of Patient-Centered Outcomes in Implant Dentistry?
Baş Makale
10 dakika
Implementing Patient-Centered Outcomes in Clinical Practice
Ana Konular
Peri-implant Soft Tissue
Baş Makale
7 dakika
Xenografts vs. Autografts for Soft Tissue Augmentation around Dental Implants
Baş Makale
12 dakika
Prosthetically Driven Techniques to Compensate Peri-Implant Soft Tissue Deficiencies
Baş Makale
9 dakika
Recession Coverage at Dental Implants
Baş Makale
10 dakika
The Significance of Keratinized Peri-Implant Mucosa
Baş Makale
13 dakika
Surgical Soft Tissue Improvement in the Course of Implant Therapy
Ana Konular
Digital Dentistry for Prosthodontics
Baş Makale
20 dakika
Dental Technician of the Future
Baş Makale
8 dakika
CAD/CAM for Complete Dentures
Baş Makale
9 dakika
Benefits and Current Limitations of Monolithic All-Ceramic Implant Reconstructions on Titanium Implant Abutments: A Case Presentation
Ana Konular
Esthetic Implant Complications
Baş Makale
8 dakika
Esthetic Implant Failures: Potential Causes and Techniques for Implant Removal
Baş Makale
10 dakika
Prevention of Esthetic Complications Utilizing the Esthetic Risk Assessment Analysis
Baş Makale
9 dakika
Mucosal Recessions and Immediate Implants
Baş Makale
6 dakika
Esthetic Implant Complications: An Introduction
Ana Konular
Digital Dentistry
Baş Makale
17 dakika
Three-dimensional Facial Scanning Technology: Applications and Future Trends
Baş Makale
10 dakika
Intra-oral Surface Scanner/Digital Impressions
Baş Makale
17 dakika
Guided Surgery in Implant Dentistry – An Overview